• HOME
 •  
  POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SSO,
  DECLARAŢIA ANGAJAMENT

  a Directorului General

   

  Politica aplicata de S.C. TELEVOX S.A. in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca are la baza angajamentul conducerii acesteia de a furniza produse si servicii care sa satisfaca cerintele clientilor in conditiile de rentabilitate stabilite, fara a prejudicia mediul inconjurator si securitatea si sanatatea in munca a tuturor partenerilor de interes.

   

  Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul managementului integrat este obligatorie pentru toti angajatii, atunci cand sunt implicati in activitati care afectează obiectivele calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.

   

  Conducerea societatii s-a angajat pentru proiectarea, implementarea si imbunatatirea continuă a sistemului de management integrat conform cerintelor ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007, astfel incat prin aceasta sa creasca continuu capacitatea si calitatea proceselor stabilite pentru domeniul nostru de activitate, precum si pentru reducerea poluarii si a impactului negativ asupra mediului si asigurarea securitatii si sanatatii in munca.

   

  Obiectivele generale ale societatii in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca sunt orientate in urmatoarele directii :

  l Cresterea competitivitatii serviciilor noastre prin calificarea, instruirea, experienta angajatilor, precum si prin angajamentul si competenta dovedita a acestora;

  l Crearea unui climat de siguranta in randul clientilor si beneficiarilor nostri prin mentinerea unei pozitii stabile pe o piata in permanenta schimbare; deschiderea permanenta catre noi piete de desfacere;

  l Cresterea ponderii incasarilor prin extinderea regionala a produselor si serviciilor furnizate de organizatie prin deversificarea si flexibilitatea serviciilor, prin eficientizarea activitatilor generatoare de profit ;

  l Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru, astfel incat sa se realizeze conformitatea cu cerintele clientului;

  l Managementul proceselor in conformitate cu cerintele standardelor de referinta pentru realizarea si imbunatatirea continua a performantei in domeniul calitatii mediului securitatii si sanatatii in munca si a eficacitatii sistemului de management integrat;

  l Conformarea cu cerintele legale si de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie, aplicabile activitatilor societatii in domeniul calitatii mediului securitatii si sanatatii in munca;

  l Prevenirea poluării, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

  l Management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;

  l Asigurarea pentru salariati a unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin controlul riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca.

   

  Directorul l-a desemnat pe Reprezentantul Managementului Integrat ca avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii Manualului Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca.